MÉD 2019 - Europa Design - Belsőépítészeti Küldöndíj

ED MÉD különdíj

A Média Építészeti Díja

“A Média Építészeti Díja abból a célból jött létre, hogy áttörje a kommunikációs korlátot az építészek és a nagy nyilvánosság között, a magyar közéleti, kulturális színteret megcélozva. Ezért kér fel az epiteszforum.hu minden évben ismert médiaszereplőkből álló, nem szakmai zsűrit, hogy elemezze és díjazza a döntőbe került épületeket és terveket.”

A Média Építészeti Díja az év legjelentősebb nyilvános építészeti eseménye, amely évről évre a kortárs magyar építészet legkiválóbb alkotásaira irányítja a figyelmet.

Az Europa Design Belsőépítészeti Különdíja

Cél: A díj célja az építészeti és belsőépítészeti értékek közötti harmónia erősítése, különös tekintettel a közösségi épületekben folyó kommunikációt támogató belsőépítészeti, berendezési és más technológiai megoldások alkalmazására, vagy ezek továbbtervezési lehetőségeire.Bírálati szempontok

1. Innovációs tartalom:
1. Proaktivitás, a feladat továbbgondolása, kifejezőkészség és átütőerő megjelenése
2. A külső és belső tér összhangja

2. Hozzáadott értékteremtés:
1. A tervezési folyamat attitűdje; hogyan fedi le a feladatot?
2. Milyen tervezést segítő módszereket használt (kérdőívezés, saját megfigyelés, más forrás, saját kutatási módszer)?
3. Kooperációs tartalom: a társszakmák illesztési megoldásai (esetleges vagy koherens), különös tekintettel a belsőépítészeti kérdésekre

3. Harmónia a természeti környezettel:
1. A felületek, textúrák, színek kiválasztásának összefüggései a belső térben

4. Harmónia a meglévő épített környezettel:
1. Harmónia a meglévő épített környezettel, illetve az új épített környezet esztétikai összhangja,”szépség”

5. Harmónia a szociális környezettel:
1. A mobiliák és beépített berendezések viszonya (esetleges vagy tervezett)6. Környezettudatosság:
1. A tervezés folyamán milyen módon éltek a környezettudatos anyag- és technológiaválasztás lehetőségeivel
2. Ez az elv bármilyen aktív vagy passzív módon kommunikálja önmagát? Az anyagszerű használat, az újszerűség hogyan valósult meg?

7. Fenntarthatóság:
1. Üzemeltetési, javíthatósági szempontok
2. A terv csomópont sűrűsége mennyire áll összhangban a használati céllal?

8. Szociális érzékenység:
1. Mennyire veszi figyelembe az egyes felhasználói csoportok eltérő igényeit?
2. Mennyire támogatja a belső térben zajló kommunikációt az egyes felhasználói csoportok között

9. Ergonómiai, fizikai aspektus:
1. A használói komfort kielégítése (ütköző vagy működő)
2. Az egyedi tárgyak, alkotások alkalmazásának szerepe (lényegi vagy dekoratív)

10. Az ergonómia pszichés aspektusa:
1. A téralakítás egyedisége, egyszerűsége, értelmezhetősége, használhatósága
2. A térben esetlegesen elhelyezett információtechnológiai eszközök használhatóságaA belsőépítészeti különdíj szakmai zsűrijében részt vettek:


1. Borsos Ágnes - okleveles építész, építőművész dla, habil egyetemi docens, PTE Breuer Marcell Doktori iskola tudományos titkára, Pécsi Tudományegyetem Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Vizuális Ismeretek Tanszék

2. Kovács Csaba - MOME Építészeti Intézet –intézetigazgató, egyetemi docens, Nartarchitects - alapító tulajdonos

3. Zalavári József DLA habil. - egyetemi docens, Alkalmazott Művészeti Intézet, Soproni Egyetem, Ferenczy Noémi-díjas formatervező művész

4. Kovács Zoltán DLA - Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, főiskolai docens, Ferenczy Noémi-díjas építész, belsőépítész-vezető tervező

5. Feuertag Ottó - Europa Design, alapító-tulajdonos

MÉD 2019
Europa Design belsőépítészeti különdíj:
Seenger Dorottya, Növény-ház – Alternatív otthon nyugdíjasoknak (terv)A Média Építészeti Díjának belsőépítészeti különdíját idén olyan alkotásnak ítélte oda a szakmai zsűri, amelyben az aktív és a passzív életforma időskorra való kiterjesztésének gondolata és a lákókörnyezetbe való integrálása képezi a terv terven túlmutató értékeit.

A zsűri indoklása

Seenger Dorottya terve az időskori szegregáció, az elzárkózás és az izoláltság oldására keresi az építészet és a városfejlesztés lehetséges válaszait.

A többszíntű térfűzések - környező épületek, kert, üvegház, belső funkcionális terek- az ember és a fizikai környezet közötti kapcsolatok átgondolt összhangját teremti meg.

A terv megjelenését alapvetően a szerkezeti elemek strukturális téri rendje határozza meg. Ehhez társul a fehér és a natur fa, melyet a növényzet zöldje vesz körbe. Az összhatás egy hosszú élettartamú, a különböző építészeti irányzatokhoz képest egy arche építészeti esztétikát képvisel.

Az üvegház egy több évszázados, eleve környezettudatos építészeti belsőépítészeti megoldás. A jelenleg elterjedőben lévő hightech megoldásokkal szemben a körültekintő többfunkciós alkalmazása önmagában egy környezet és energiatudatos szemléletet mutat. Természetesen az üveg paramétereinek tervezésével és annak ismeretében az üvegfelületek hatása egy végső kivitelezés esetében pontosítható. Az üvegház szerves kapcsolódása az épület többi részéhez, egyaránt meghatározó az épület megjelenése és a belső terek fény és esztétikai minősége szempontjából.

A terv problémafelvetésében egyértelműsíti a szociális szándékot és kifejezi a jelenlegi társadalmi kérdések iránti érzékenységet és erkölcsi felelősségérzetet.

Az épület átgondolt térszervezése egyaránt figyel a fizikai és pszichikai kívánalmakra, a privát és a társasági, a pihenő és az aktív életformák harmonikus megvalósíthatóságának egységére.

Továbbiak:
http://epiteszforum.hu/noveny-haz-alternativ-otthon-nyugdijasoknak/Az Europa Design felajánlása a díj nyertesének

A nyertes a dinamikus ülésben élenjáró német Wilkhahn cég ergonómikus és kényelmes, 300.000 Ft értékű irodaszékét viheti haza a díjat adományozó Europa Design irodájából.

Beszélgetés Seenger Dorottyával

A MÉD 2019 Europa Design által alapított és átadott belsőépítészeti különdíját idén Seenger Dorottya „Növény-ház, Alternatív otthon nyugdíjasoknak” terve kapta, amely az eddigi hagyományokhoz hűen az építészeti értékek mellett a szociális problémák iránti érzékenységet is értékelte.

Seenger Dorottya a MOME Építőművész karának végzős hallgatójaként diplomamunkájával fordult az idős generáció felé és keresett megoldást egy napjainkban is élő problémára, a nyugdíjasok megfelelő lakhatási, és ezen belül kiemelten a privát és a közösségi, a passzív és aktív életforma közötti egyensúly létrehozására. „Az idősgondozás és az idősek otthona fogalmának átalakítása volt a célom. Nem a meglévő megoldásokat akartam továbbgondolni, hanem saját szakmám, az építészet eszközeivel teljesen új alapokra akartam helyezni a feladatot. A diplomamunkám előtt szakdolgozatot is írtam a témáról, amely azt vizsgálta, hogy az idősebb generáció hogyan épít kapcsolatokat, hogyan tartja fenn azokat, és hogy a külvilág hogyan tudja segíteni a kommunikációjukat, a közösségi életbe történő integrálásukat.” – ismertette a koncepció megszületésének körülményeit Seenger Dorottya az Europa Design bemutatótermében.

Dorottya az alternatív nyugdíjas otthon helyszínének egy olyan heterogén környezetet választott, amelyben a legfiatalabbtól a legidősebbig minden korosztály képviselteti magát. A zuglói telken egy már működő óvoda és iskola mellé, leromlott állapotú, kis léptékű, a városias beépítéshez rosszul idomuló épületek helyére álmodta meg a „Növény-házat”. A projekt egy nagy belső udvar létrehozásával, a különböző generációk integrálásával töltötte meg élettel a területet. A Kerepesi út felől elhelyezkedő nyugdíjas otthon le is zárja a tömböt, növényfalával a zajt is csillapítva, intim jelleget is kölcsönöz a telken beljebb található iskolának és óvodának. A tömbbelső megközelítését azonban az épület földszintjén két átjáró biztosítja. Dorottya elmondta, hogy a két szintes, üvegházzal és belső kerttel bővített épületet úgy tervezte meg, hogy az elegendő privát teret is adjon az elvonulásra, ugyanakkor alkalmat teremtsen az aktív társadalmi életre is. „A két emeletes épület földszintje a közösségi élet színtere, amely közvetlenül kapcsolódik az iskolával-óvodával közös belső kerthez, ahol a nyugdíjasok sétálhatnak, beszélgethetnek vagy akár a gyerekekkel közösen növényeket ültethetnek, gondozhatnak. Egy szűk társasházi hátsóudvar általában a senki földje, nehezen használható az ottlakók számára, ezt szerettem volna élettel megtölteni. Az udvar felé néző üvegezett földszinti homlokzat összeköti a belső és külső teret, az pedig otthonosságot kölcsönöz ez épületnek. Az egyszerű anyaghasználatú épületet - fehérre vakolt fal és fa anyaghasználat – a növények öltöztetik fel és kapcsolják össze az épített környezetet a természettel. Ezt erősíti az üvegház is, amely az első és második emeleten integrálódik az épületbe. Az ott lakók a folyosókról közelíthetik meg az üvegházat. A terv tudatosan tartalmaz sok zöld elemet, hiszen a kutatások szerint a növényekkel való foglalkozás és a kerti munka jelentős szerepet játszik az időskorúak egészségének a megőrzésében.” – emelte ki Dorottya. Az épület földszintje nyilvános, a két lépcsőházába idegenek is bemehetnek, és összekapcsolja az utcafrontot az iskolával és az óvodával. A közösségi térben található közös konyha, piactér, kiállító tér, wellness rész a nyugdíjasok aktív életét és kényelmét szolgálja. Az udvaron és az üvegházban termesztett zöldségeket feldolgozhatják a konyhában vagy akár árusíthatják a kis piactéren. A férfiaknak egy műhelyet is tervezett Dorottya a barkácsoláshoz. A nyugdíjas otthonban összesen 24 ember fér el, 6 házaspár és 12 egyedülálló ember. A lakóegységek két hálószobából, mindkettőhöz külön bejáratú fürdőszobából és egy közös nappaliból állnak. A közös teraszra a hálószobákból lehet kimenni, ami segíti a többiekkel történő kapcsolattartást.

Az Europa Design belsőépítészeti különdíjának célja idén is az építészeti és belsőépítészeti értékek közötti harmónia erősítése volt, különös tekintettel a közösségi épületekben folyó kommunikációt támogató belsőépítészeti, berendezési és más technológiai megoldások alkalmazására, vagy ezek továbbtervezési lehetőségeire. A szakmai zsűri – Borsos Ágnes, Kovács Csaba, Zalavári József DLA, Kovács Zoltán DLA és Feuertag Ottó - a bírálatnál kiemelt figyelmet fordított az innovációra, a feladat továbbvitelének lehetőségeire, amelynek teljes mértékben megfelelt Dorottya terve, hiszen a fiatal építész hosszú távon szeretné megoldani az idősek méltó életkörülményeinek problémáját. Továbbá a „Növény-ház” funkciójában és építészeti megoldásaival is harmonikusan illeszkedik be a már meglévő épített környezetbe, a belső térkialakítás maximálisan figyelembe veszi a leendő felhasználók igényeit és segíti a köztük lévő kommunikációt. Dorottya a következőképpen foglalta össze a MÉD Belsőépítészeti díj jelentőségét: „Szerettem volna, ha a diplomám nem marad a fiókban és megjelenési lehetőséget kap. A szakmai kommunikációra lehetőséget adott a MÉD és az Építészfórum. Nagyon örültem, hogy én kaptam a belsőépítészeti különdíjat, nagyon meglepődtem, hogy a tervemre esett a zsűri választása. A jövőben más végzős hallgatóknak is ajánlom, hogy induljanak a MÉD-en, hiszen nem jár sok többletmunkával, az én diplomamunkámon is csak két órát kellett dolgoznom és indulhattam a pályázaton. Önértékelésben is sokat jelent számomra ez a szakmai elismerés. A diplomamunkám témája megosztó, nagy port kavart, de úgy gondolom, hogy jobb, ha vita indul valamiről, mintha nem beszélnek róla. A jövőben szeretnék bekapcsolódni egy olyan szervezeti egység munkájába, ahol a szaktudásommal tudok segíteni a nyugdíjasok élet- és lakhatási körülményeinek a javításán.

Seenger Dorottya a hagyományokhoz hűen a dinamikus ülésben élenjáró német Wilkhahn cég ergonómikus és kényelmes, 300.000 Ft értékű irodaszékét vihette haza a díjat adományozó Europa Design irodájából.Videó

Beszélgetés Seenger Dorottyával

Fotók

Alternatív otthon nyugdíjasoknak

Díjátadó

Kapcsolat


Europa Design
H-1025, Budapest, Törökvész út 71-73.
T: 274-0001

Nyitva tartás
H-P: 09.00-17.00
Elérhetőség
Email
marketing@europadesign.hu
Kövessen minket!