Herman Miller:
AZ ÉLŐ IRODA program

Magyarországon bemutatja az Europa Design

Bemutatja az Europa Design

A munkahelyek újragondolása

Az elmúlt évtizedek markáns kulturális és technológiai változásai a munkahelyek újragondolásának szükségét hozta magával. Változtak és napjainkban is változnak a munkafolyamatok, a munkavállalók elvárásai, valamint a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek. Mindeközben pedig új munkavégzési és együttműködési formák jelennek meg.

Változunk mi magunk is, mely hatással van a minket körülvevő környezetre. Formáljuk azt igényeinknek, elvárásainknak megfelelően, ugyanakkor változik a világ is körülöttünk, melyhez pedig nekünk kell adaptálódnunk.

A Herman Miller korunk kiemelkedő kutatóival és tervezőivel karöltve azon dolgozik, hogy minél jobban megértse az emberi természetet – hogyan gondolkodunk, mi motivál bennünket, hogyan hozunk létre új dolgokat. Mindezek eredményeképp alkották meg forradalmi koncepciójukat, mely támogatja a vállalkozásokat egy olyan inspiratív és reszponzív munkakörnyezet kialakításában, amely az egyéni és közösségi érdekeket közös nevezőre hozva lehetővé teszi a stratégiai célok megvalósítását nemcsak a jelenben, de a jövő munkavállalói generációjának színre lépésénél is.

Az „Élő Iroda” program az új munkakultúra tudományos vizsgálatán alapuló gyakorlati megoldásokat ad a munkafolyamatok, eszközök és terek újraértelmezése által. Segítségével olyan sokszínű térszerkezet hozható létre, amit specifikus, ugyanakkor az aktuális igények szerint formálható zónák alkotnak.

Kreativitás, produktivitás és fellendülés

Az új munkakörnyezet eredendően globális, innováció és gazdasági erő hatja át. Az új munkakörnyezet fizikailag és virtuálisan egyaránt létezik. Bárki képes kapcsolatot létesíteni bárki mással, bármely információval, ötlettel és technológiával. Elmosódnak a határok az egyén és szervezet tradicionális szerepei között, a kreativitás és produktivitás egyre inkább demokratikussá válik. Az ötletek, termékek és maguk a cégek életciklusa is egyre változik, évtizedekről évekre, de akár percekről a másodperc töredékére is csökkenhet. Ennek megfelelően az új munkakörnyezetet, valamint magát a Living Office koncepciót is 4 lényegi elem táplálja: a konnektivitás, a kreativitás, a produktivitás és a fellendülés.

Ezek közül a fellendülés fogalmát szeretnénk most körbejárni, hiszen jelen esetben a köznapi értelmezésén jelentősen túlmutat.

Kutatási eredmények alapján a modern munkakörnyezetben a munka iránti szenvedély és profit közti dinamikus egyensúlyi állapot magasabb teljesítményszintet eredményez, valamint értéket teremt mind egyéni, mind pedig szervezeti szinten. A négy egymást erősítő elem egyidejű megvalósulása által jön létre egy általános fellendülés.

Ezen folyamatban rendkívül fontos szerepet kap az úgynevezett fenntartható elkötelezettség, vagyis az akarat és képesség, hogy az elvárások fölé emelkedjünk, és valóban kötődni tudjunk munkahelyünkhöz. Ennek intenzitása 3 ponton mérhető: - elkötelezettség: motiváltság a közös célok elérésében,
- szabad mozgástér: munkakörnyezet, mely minden területen támogatja a produktivitást,
- energikusság: munkaélmény, mely jóllétet eredményez.


A Herman Miller mélyen hisz abban, hogy a megfelelő munkakörnyezet növeli az elkötelezettséget és revitalizálja az energiaszintet, nem pedig elszívja azt, valamint fizikai, érzelmi és szociális jóllétet teremt azáltal, hogy magára az emberre helyezi a hangsúlyt, és az ő értékeiből merít.

Közvélemény kutatások bizonyítják, hogy az „Élő Iroda” elveit adaptáló munkahelyeken az emberek 27%-a érzi úgy, hogy jobban megbecsülik, 23%-a hatékonyabban képes végezni feladatait, 19%-a pedig erősebbnek érzi a cégen belüli kommunikációt.

Társas lények vagyunk

Probléma akkor merül fel, mikor a munkakörnyezet ezen aspektusai nem valósulnak meg. Számos példa mutatja, hogy a nem megfelelően kialakított környezet, és különösen a kihasználatlan, üresen álló terek egyáltalán nem ösztönzőek, sőt, kimondottan negatív hatást gyakorolnak a produktivitásra, valamint a munkahely iránti elkötelezettségre. Kétségtelen, hogy a munkavégzés metódusai megváltoztak. A munkavállalók a globalizációnak köszönhetően sokkal kevesebb időt töltenek nemcsak a saját munkaállomásuknál, de munkahelyükön is. Ezáltal a munkaállomások az idő 60%-ban kihasználatlanok, a privát irodák esetében pedig ez a mutató a 77%-ot is elérheti. Az emberek üresnek érzik a munkahelyüket, hiányzik a hagyományos értelemben vett közösség, ezáltal pedig kollaboráció és információáramlás akadozik, és csökkenti a termelékenységet.

Pedig épp a kollaboráció segíti leginkább a munkafolyamatok összehangolását. Társas lények vagyunk: a kommunikáció, a csoportos ötletelés, a közös munkavégzés az, ami az innováció irányába mozdít.

A hatékony munkahelyi együttműködés létrehozása érdekében a Herman Miller összeállított egy listát azon munkavégzési folyamatokról, melyek a mai irodai környezetben megjelennek, és a jövőben még hangsúlyosabbak lesznek.

A lista 7 társas tevékenységet tartalmaz, melyek a kollaborációra helyezik a hangsúlyt. Az információ akadálymentes áramlása nélkülözhetetlen a zavartalan munkavégzéshez. Minél variábilisabb tereket teremtünk az információcseréhez, annál gyorsabban születnek új ötletek.

A lista emellett 3 egyéni tevékenységet is felsorol, melyek a koncentráció, valamint az önmagunkra fordított idő fontosságára mutatnak rá. Különbözőek vagyunk, ezért meg kell adni a lehetőséget az elvonulásra is.

10 munkahelyi tevékenység, mely lefedi a teljes folyamatotTársas tevékenységek

1. Bemelegít/levezet (Warm Up, Cool Down)

Kötetlen megbeszélés közvetlenül egy hivatalos, előre megszervezett tárgyalás előtt/után. Rendszeresen előfordul, hogy a megbeszélés résztvevői nem tudnak, vagy nem akarnak bizonyos témákat nagyobb közönség előtt megvitatni. Ezen ötletek, felvetések átbeszélésre adnak lehetőséget a levezetésre alkalmas terek.

2. Cseveg (Chat)

Társalgás kollégák között véletlen találkozáskor. Azáltal, hogy alkalmat teremtünk egy-egy kötetlen, szakmai vagy akár magánjellegű beszélgetésre, növeljük a csapat közösségi szellemét, s ezáltal az összetartozás, elkötelezettség érzését.

3. Megoszt és legyőz (Divide & Conquer)

Projektcsoport tagjainak önálló munkája, ami a rendszeres egyeztetések miatt megköveteli, hogy egymás közelében dolgozzanak.

4. Összeránt (Huddle)

Rövid, sokszor rögtönzött csapat-megbeszélés, feladatkiosztás egy sürgős cél elérése érdekében. Van, hogy egy probléma orvoslása azonnali egyeztetést igényel, nincs idő egymásra, vagy egy szabad tárgyalóra várni. Ilyenkor az egyetlen megoldás a rögtönzött megbeszélés.

5. Mutat és mond (Show & Tell)

Tervezett összejövetel, melyen az információ megosztása a részt vevő csoportok mellett további munkatársakra, ügyfelekre, vagy a szervezet szélesebb köreire is kiterjed.

6. Megvitat (Converse)

Tervezett megbeszélés 2-3 kolléga között előre meghatározott témában.

7. Kooperál (Co-create)

Új tartalmak létrehozása csoportok együttműködése eredményeképpen.Egyéni tevékenységek

8. Alkot (Create)

Önálló munka, részletkidolgozás és problémamegoldás a dolgozó munkaköre alapján. Ennél a tevékenységnél kiemelten fontos szempont a koncentráció zavartalan biztosítása.

9. Pihentet (Contemplate)

Rövid idejű pihenés kikapcsolás vagy egy probléma nyugodt átgondolása céljából. Társas lények vagyunk, ennek ellenére mindenkinek szüksége lehet egy-egy rövidebb időszakra a nap során, mikor önmagára koncentrálhat. Különösen fontos ez introvertált személyiséggel rendelkezők esetében.

10. Feldolgoz és reagál (Process & Respond)

Kapott feladatok önálló kidolgozása. Megfelelő alkalom a személyes intuíciók és kreativitás kibontakoztatására.

A munkakörnyezet megtervezésénél az a legfontosabb szempont, hogy ne általánosítsunk, vizsgáljuk meg, hogy az adott munkahelyen a fenti tevékenységek milyen mértékben vannak jelen, s ennek megfelelő legyen a különböző térszerkezetek megválasztása. „The next big thing isn’t for you”, azaz hiába találjuk megnyerőnek egy bizonyos vállalat irodáját, egyáltalán nem biztos, hogy az nálunk is ugyanolyan hatékony lenne. Ez az oka, hogy a Herman Miller a Living Office programban az egyénekből indul ki, és olyan munkakörnyezet kialakítását szorgalmazza, amely a munkavállalóknak szabadságot és választási lehetőséget ad.

Kapcsolat


Europa Design
H-1025, Budapest, Törökvész út 71-73.
T: 274-0001

Nyitva tartás
H-P: 09.00-17.00
Elérhetőség
Email
marketing@europadesign.hu
Kövessen minket!